Pure Storage
Pure Storage
  • Adress:
    650 Castro Street, Suite 260 , Mountain View, 94041, United States
Pure Storage, det hundraprocentiga flash-lagringsföretaget, möjliggör den omfattande användningen av flash i datacenter. Jämfört med traditionella diskcentrerade anordningar är Pure Storage FlashArray 10 gånger snabbare och erbjuder tio gånger mer effektiv utrymmes- och energianvändning, för mindre än kostnaden för mekaniska diskar per lagrad gigabyte. FlashArray skräddarsyddes specifikt för att leverera fördelarna av flash tillsammans med reducering av inline data, avduplicering och komprimering för att optimera lagringsanvändning, prestanda och kostnadsbesparingar för en rad olika arbetsbelastningar, inklusive servervirtualisering och virtuell skrivbordsinfrastruktur.