Proofpoint
Proofpoint
  • Adress:
    100 Brook Drive, Green Park, Reading, RG2 6UJ, United Kingdom
Proofpoint, Inc. är baserat i Sunnyvale, Kalifornien, USA och erbjuder SaaS och platsbaserade lösningar för skydd av inkommande e-post, förhindra utgående dataförlust, integritetsskydd, e-postkryptering, elektronisk utforskning (”eDiscovery”) och e-postarkivering. Proofpoint har en integrerad lösningssvit för on-demand datasäkerhet som omfattar hantering av hot, efterlevnad av regelverk, datakontroll och säker kommunikation – allt baserat på en vanlig ”security-as-a-service”-plattform.