Stationära/Bärbara operativsystem / Stationära system